ตอนที่2การนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณ

รายวิชาสถิติทั่วไป ตอนที่2การนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณโดยตารางแจงแจงความถี่ 1.1 แบบไม่จัดกลุ่มข้อมูล 1.2 แบบจัดกลุ่มข้อมูล ตารางแจกแจงความถี่สัมพัทธ์ ตารางแจกแจงความถี่สะสม ตารางแจกแจงความถี่สะสมสัมพัทธ์ โดยกราฟ ฮิตโตแกรม รูปแบบหลายเหลี่ยมแห่งความถี่ เส้นโค้งความถี่ เส้นโค้งความถี่สะสม แผนภาพลำต้นและใบ

Read more

ตอนที่1 ความหมายของสถิติ

รายวิชาสถิติทั่วไป ตอนที่ 1 ความหมายของสถิติ ความหมายและประโยชน์ของสถิติ คำศัพท์พื้นฐาน ระเบียบวิธีการแก้ปัญหาทางสถิติ – การเก็บรวบรวมข้อมูล – การนำเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพ

Read more

การปลูกบัวผันประดับเชิงการค้า

การปลูกบัวผันประดับเชิงการค้า ในรายการการปลูกและดูแลรักษาบัว โดยอาจารย์ภูรินทร์ อัครกุลธร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหว มทร.ธััญบุรี ได้ที่ www.news.rmutt.ac.th

Read more

พิพิธภัณฑ์บัวมทร.ธัญบุรี

รายการย้อนวันวานปทุมธานี ช่วงย้อนวันวาน ได้นำชมพิพิธภัณฑ์บัว มทร.ธัญบุรี โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องจากโครงการพระราชดำริ

Read more

อัดก๊าซชีวภาพแบบสะอาดปราศจากซัลเฟอร์

รายการรู้ค่าพลังงาน ได้นำเสนอ อัดก๊าซชีวภาพแบบสะอาด ปราศจากซัลเฟอร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.ธัญบุรี โดย อ.ชัยรัตน์  หงษ์ทอง เป็นผู้คิดค้น เครื่องบรรจุก๊าซชีวภาพ ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหว มทร.ธัญบุรี ได้ที่ www.news.rmutt.ac.th

Read more

แก๊สจากโคลน

รายการสถานีสีเขียว ช่วงคนไทยหัวใจสีเขียว นำเสนอ แก๊สจากโคลน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.ธัญบุรี นายชัยวัฒน์  ภิรมย์กล่ำ ตัวแทนกลุ่มได้กล่าวถึงแนวความคิด ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหว มทร.ธัญบุรี ได้ที่ www.news.rmutt.ac.th

Read more

สีย้อมผ้าจากใบกระเพรา

รายการสถานีสีเขียว ช่วงคนไทยหัวใจสีเขียว นำเสนอผลงานของ ดร.เฉลียว หมัดอิ้ว จากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สีย้อมผ้าจากใบกระเพราะ ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ http://www.news.rmutt.ac.th/archives/24230

Read more

กระดาษเยื่อกล้วย

รายการสถานีสีเขียว ช่วงคนไทยหัวใจสีเขียว นำเสนอ กระดาษเยื่อกล้วย ของดร.มนทิพย์  ล้อสุริยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหว มทร.ธัญบุรี ได้ที่ www.news.rmutt.ac.th

Read more

Triumph Inspiration Award 2012 บ้านเลขที่55

รายการบ้านเลขที่ 55 นำเสนอ ตัวแทนประเทศไทยในการประกวดออกแบบชุดชั้นใน “Triumph Inspiration Award 2012” ภายใต้คอนเซปต์ “Dragons & Butterflies” ประชันฝีมือบนเวทีระดับโลก ณ นครเซี้ยงไฮ้ โดย “วอร์ม” นายพรวิจิตร เชื้อสมบูรณ์ นักศึกษาชั้นปีที่

Read more