ตอนที่ 4 การขยายพันธุ์บัวอุบลชาติล้มลุก

ในรายการการปลูกและดูแลรักษาบัว ตอนที่ 4 การขยายพันธุ์บัวอุบลชาติล้มลุก โดยอาจารย์ภูรินทร์ อัครกุลธร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหว มทร.ธััญบุรี ข้อมูลเพิ่มเติมด้านลักษณะทางพฤกศาสตร์ของบัวอุบลชาติ: http://www.lotus.rmutt.ac.th/?p=273

Read more