ตอนที่ 8 ทักษะปฏิบัติโขนเรื่องรามเกียรติ์ ตอน ยกรบ

ตอนที่ 8 ทักษะปฏิบัติโขนเรื่องรามเกียรติ์ ตอน ยกรบ รายวิชา การอนุรักษ์และสืบทอดโขน(ผู้หญิง)เพื่อเยาวชน โดย ผศ.คำรณ  สุนทรานนท์และคณะ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ตอนที่ 8 ทักษะปฏิบัติโขนเรื่องรามเกียรติ์ ตอน ยกรบ ใน รายวิชา การอนุรักษ์และสืบทอดโขน(ผู้หญิง)เพื่อเยาวชน

Read more

ตอนที่ 7 ทักษะปฏิบัติโขนเรื่องรามเกียรติ์ ตอน พระรามตามกวาง

รายวิชา การอนุรักษ์และสืบทอดโขน(ผู้หญิง)เพื่อเยาวชน ตอนที่ 7 ทักษะปฏิบัติโขนเรื่องรามเกียรติ์ ตอน พระรามตามกวาง ยกรบ โดย ผศ.คำรณ  สุนทรานนท์และคณะ คณะศิลปกรรมศาสตร์ -ทักษะปฏิบัติโขนตอนพระรามตามกวาง -ทักษะปฏิบัติโขนตอนพระรามตามกวาง (แสดงร่วมกันเป็นตอน) -สาธิตการสอนรำ (ระบำกวาง) -ระบำมฤคระเริง -การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ตอน พระรามตามกวาง

Read more