ตอนที่6 ทฤษฎีการนับ-การคำนวนความน่าจะเป็น(ต่อ)

รายวิชาสถิติทั่วไป ตอนที่06 ทฤษฎีการนับ-การคำนวนความน่าจะเป็น(ต่อ) ผศ.ยุรีย์ วรวิชัยยันต์ ทฤษฎีการนับ(ทฤษฎีการจัดหมู่) ทฤษฎีจัดลำดับ(ลำดับสำคัญ) ทฤษฎีจัดหมู่(ลำดับไม่สำคัญ) การคำนวณความน่าจะเป็น(ต่อ)

Read more

ตอนที่5 ความน่าจะเป็น-ทฤษฎีการนับ

ตอนที่ 5 เรื่องความน่าจะเป็น-ทฤษฎีการนับ ช่วงที่ 1 5/8 ตอนที่ 5 เรื่องความน่าจะเป็น-ทฤษฎีการนับ ช่วงที่ 2 5/8 ตอนที่ 5 เรื่องความน่าจะเป็น-ทฤษฎีการนับ ช่วงที่ 3 5/8 รายวิชาสถิติทั่วไป ตอนที่05

Read more