ตอนที่6 ทฤษฎีการนับ-การคำนวนความน่าจะเป็น(ต่อ)

รายวิชาสถิติทั่วไป ตอนที่06 ทฤษฎีการนับ-การคำนวนความน่าจะเป็น(ต่อ) ผศ.ยุรีย์ วรวิชัยยันต์ ทฤษฎีการนับ(ทฤษฎีการจัดหมู่) ทฤษฎีจัดลำดับ(ลำดับสำคัญ) ทฤษฎีจัดหมู่(ลำดับไม่สำคัญ) การคำนวณความน่าจะเป็น(ต่อ)

Read more