ตอนที่ 5 การแต่งกายพระและนาง

โดย ผศ.คำรณ  สุนทรานนท์และคณะ รายวิชา การอนุรักษ์และสืบทอดโขน(ผู้หญิง)เพื่อเยาวชน ตอนที่ 5 การแต่งกายพระและนาง การแต่งกายพระ นาง คุณค่าของการอนุรักษ์การแต่งกายโขน

Read more