ตอนที่ 2 การฝึกหัดโขนเบื้องต้น พระ ยักษ์ และลิง

รายวิชาการอนุรักษ์และสืบทอดโขน(ผู้หญิง)เพื่อเยาวชน ตอนที่ 2 การฝึกหัดโขนเบื้องต้น พระ ยักษ์ และลิง -การฝึกหัดโขนเบื้องต้น พระ ยักษ์ ลิง -ทักษะปฏิบัติเพลงช้าเพลงเร็วโขนพระ โดย ผศ.คำรณ  สุนทรานนท์และคณะ คณะศิลปกรรมศาสตร์

Read more