ตอนที่ 3 การฝึกหัดแม่ท่ายักษ์

โดย ผศ.คำรณ สุนทรานนท์และคณะ คณะศิลปกรรมศาสตร์ รายวิชา การอนุรักษ์และสืบทอดโขน(ผู้หญิง)เพื่อเยาวชน ตอนที่ 3 การฝึกหัดแม่ท่ายักษ์ การฝึกหัดแม่ท่า โขนยักษ์ ลิง ทักษะปฏิบัติแม่ท่า โขนยักษ์ ลิง คุณค่าของการฝึกหัดแม่ท่า โขนยักษ์ ลิง

Read more