ตอนที่ 7 การปลูกบัวผันประดับเชิงการค้า

รายการการปลูกและดูแลรักษาบัว ตอนที่ 7 การปลูกบัวผันประดับเชิงการค้า โดย ผศ.ภูรินทร์ อัครกุลธร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี www.agr.rmutt.ac.th http://www.lotus.rmutt.ac.th/

Read more

การปลูกบัวผันประดับเชิงการค้า

การปลูกบัวผันประดับเชิงการค้า ในรายการการปลูกและดูแลรักษาบัว โดยอาจารย์ภูรินทร์ อัครกุลธร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหว มทร.ธััญบุรี ได้ที่ www.news.rmutt.ac.th

Read more