ตอนที่4 การจัดการกระจาย

ตอนที่ 4 เรื่องการวัดการกระจาย ช่วงที่ 1 4/8 ตอนที่ 4 เรื่องการวัดการกระจาย ช่วงที่ 2 4/8 รายวิชาสถิติทั่วไป ตอนที่ 4 การจัดการกระจาย ผศ.ยุรีย์ วรวิชัยยันต์ พิสัย (Range)

Read more