ตอนที่ 3 การฝึกหัดแม่ท่ายักษ์

โดย ผศ.คำรณ สุนทรานนท์และคณะ คณะศิลปกรรมศาสตร์ รายวิชา การอนุรักษ์และสืบทอดโขน(ผู้หญิง)เพื่อเยาวชน ตอนที่ 3 การฝึกหัดแม่ท่ายักษ์ การฝึกหัดแม่ท่า โขนยักษ์ ลิง ทักษะปฏิบัติแม่ท่า โขนยักษ์ ลิง คุณค่าของการฝึกหัดแม่ท่า โขนยักษ์ ลิง

Read more

ตอนที่ 2 การฝึกหัดโขนเบื้องต้น พระ ยักษ์ และลิง

รายวิชาการอนุรักษ์และสืบทอดโขน(ผู้หญิง)เพื่อเยาวชน ตอนที่ 2 การฝึกหัดโขนเบื้องต้น พระ ยักษ์ และลิง -การฝึกหัดโขนเบื้องต้น พระ ยักษ์ ลิง -ทักษะปฏิบัติเพลงช้าเพลงเร็วโขนพระ โดย ผศ.คำรณ  สุนทรานนท์และคณะ คณะศิลปกรรมศาสตร์

Read more

ตอนที่ 1 เรียนรู้ก่อนดูโขน

รายวิชา การอนุรักษ์และสืบทอดโขน(ผู้หญิง)เพื่อเยาวชน ตอนที่ 1 เรียนรู้ก่อนดูโขน โดย ผศ.คำรณ สุนทรานนท์และคณะ คณะศิลปกรรมศาสตร์ -ลักษณะและรูปแบบการแสดงโขน -เกร็ดความรู้ก่อนดูโขน -ทักษะปฏิบัติการแสดงโขนตอนตามกวาง-ยกรบ -หลักการคัดเลือกตัวละครและพิธีไหว้ครูโขนละคร

Read more

รายวิชาการอนุรักษ์และสืบทอดโขน(ผู้หญิง)เพื่อเยาวชน

รายวิชาการอนุรักษ์และสืบทอดโขน(ผู้หญิง)เพื่อเยาวชน โดย ผศ.คำรณ สุนทรานนท์และคณะ คณะศิลปกรรมศาสตร์

Read more

ตอนที่ 8 ตัวแปรสุ่ม

รายวิชาสถิติทั่วไป ตอนที่ 8 ตัวแปรสุ่ม ผศ.ยุรีย์ วรวิชัยยันต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี

Read more

ตอนที่7 ความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไข

รายวิชาสถิติทั่วไป ตอนที่ 7 ความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไข ผศ.ยุรีย์ วรวิชัยยันต์ กฎของเบส์ เหตุการณ์อิสระ ตัวแปรสุ่ม

Read more

ตอนที่6 ทฤษฎีการนับ-การคำนวนความน่าจะเป็น(ต่อ)

รายวิชาสถิติทั่วไป ตอนที่06 ทฤษฎีการนับ-การคำนวนความน่าจะเป็น(ต่อ) ผศ.ยุรีย์ วรวิชัยยันต์ ทฤษฎีการนับ(ทฤษฎีการจัดหมู่) ทฤษฎีจัดลำดับ(ลำดับสำคัญ) ทฤษฎีจัดหมู่(ลำดับไม่สำคัญ) การคำนวณความน่าจะเป็น(ต่อ)

Read more

ตอนที่5 ความน่าจะเป็น-ทฤษฎีการนับ

ตอนที่ 5 เรื่องความน่าจะเป็น-ทฤษฎีการนับ ช่วงที่ 1 5/8 ตอนที่ 5 เรื่องความน่าจะเป็น-ทฤษฎีการนับ ช่วงที่ 2 5/8 ตอนที่ 5 เรื่องความน่าจะเป็น-ทฤษฎีการนับ ช่วงที่ 3 5/8 รายวิชาสถิติทั่วไป ตอนที่05

Read more

ตอนที่4 การจัดการกระจาย

ตอนที่ 4 เรื่องการวัดการกระจาย ช่วงที่ 1 4/8 ตอนที่ 4 เรื่องการวัดการกระจาย ช่วงที่ 2 4/8 รายวิชาสถิติทั่วไป ตอนที่ 4 การจัดการกระจาย ผศ.ยุรีย์ วรวิชัยยันต์ พิสัย (Range)

Read more