ตอนที่5 ความน่าจะเป็น-ทฤษฎีการนับ

Share

โดย ผศ.ยุรีย์ วรวิชัยยันต์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เข้าหน้าหลักรายวิชาสถิติทั่วไป

*คำชี้แจง*

  1. นิยามศัพท์
  2. การคำนวณความน่าจะเป็น
  3. ทฤษฎีการนับ

แสดงความคิดเห็น

comments

Leave a Reply