ตอนที่ 8 ทักษะปฏิบัติโขนเรื่องรามเกียรติ์ ตอน ยกรบ

Share

ตอนที่ 8 ทักษะปฏิบัติโขนเรื่องรามเกียรติ์ ตอน ยกรบ รายวิชา การอนุรักษ์และสืบทอดโขน(ผู้หญิง)เพื่อเยาวชน

โดย ผศ.คำรณ  สุนทรานนท์และคณะ คณะศิลปกรรมศาสตร์
ตอนที่ 8 ทักษะปฏิบัติโขนเรื่องรามเกียรติ์ ตอน ยกรบ ใน รายวิชา การอนุรักษ์และสืบทอดโขน(ผู้หญิง)เพื่อเยาวชน

ตอน ยกรบ การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ตอนยกรบ-สาธิตการสอนโขน ตอนพระรามตามกวาง
-สาธิตการสอนโขน การออกกราวเสนายักษ์
-สาธิตการสอนตรวจพลตัวเอกของยักษ์
-สาธิตการสอนตรวจพลเสนาลิง
-สาธิตการสอนตรวจพลลิงพระยา
-สาธิตการสอนการรบเสนายักษ์กับเสนาลิง

http://www.fa.rmutt.ac.th/

แสดงความคิดเห็น

comments

Jantima Jaroenphol

www.blogjantima.wordpress.com

Leave a Reply