ตอนที่ 7 ทักษะปฏิบัติโขนเรื่องรามเกียรติ์ ตอน พระรามตามกวาง

Share

รายวิชา การอนุรักษ์และสืบทอดโขน(ผู้หญิง)เพื่อเยาวชน

ตอนที่ 7 ทักษะปฏิบัติโขนเรื่องรามเกียรติ์ ตอน พระรามตามกวาง ยกรบ

โดย ผศ.คำรณ  สุนทรานนท์และคณะ คณะศิลปกรรมศาสตร์
-ทักษะปฏิบัติโขนตอนพระรามตามกวาง
-ทักษะปฏิบัติโขนตอนพระรามตามกวาง (แสดงร่วมกันเป็นตอน)
-สาธิตการสอนรำ (ระบำกวาง)
-ระบำมฤคระเริง
-การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ตอน พระรามตามกวาง

แสดงความคิดเห็น

comments

Jantima Jaroenphol

www.blogjantima.wordpress.com

Leave a Reply