ตอนที่ 6 การแต่งกายยักษ์และลิง

Share

โดย ผศ.คำรณ  สุนทรานนท์และคณะ
คณะศิลปกรรมศาสตร์
รายวิชา การอนุรักษ์และสืบทอดโขน(ผู้หญิง)เพื่อเยาวชน
ตอนที่ 6 การแต่งกายยักษ์และลิง

การแต่งกายยักษ์
การแต่งกายลิง

แสดงความคิดเห็น

comments

Jantima Jaroenphol

www.blogjantima.wordpress.com

Leave a Reply