ตอนที่ 5 การแต่งกายพระและนาง

Share

โดย ผศ.คำรณ  สุนทรานนท์และคณะ
รายวิชา การอนุรักษ์และสืบทอดโขน(ผู้หญิง)เพื่อเยาวชน
ตอนที่ 5 การแต่งกายพระและนาง

การแต่งกายพระ นาง
คุณค่าของการอนุรักษ์การแต่งกายโขน

แสดงความคิดเห็น

comments

Jantima Jaroenphol

www.blogjantima.wordpress.com

Leave a Reply