ตอนที่ 3 การฝึกหัดแม่ท่ายักษ์

Share

โดย ผศ.คำรณ สุนทรานนท์และคณะ คณะศิลปกรรมศาสตร์
รายวิชา การอนุรักษ์และสืบทอดโขน(ผู้หญิง)เพื่อเยาวชน
ตอนที่ 3 การฝึกหัดแม่ท่ายักษ์

การฝึกหัดแม่ท่า โขนยักษ์ ลิง
ทักษะปฏิบัติแม่ท่า โขนยักษ์ ลิง
คุณค่าของการฝึกหัดแม่ท่า โขนยักษ์ ลิง

แสดงความคิดเห็น

comments

Jantima Jaroenphol

www.blogjantima.wordpress.com

Leave a Reply