ตอนที่ 2 การฝึกหัดโขนเบื้องต้น พระ ยักษ์ และลิง

Share

รายวิชาการอนุรักษ์และสืบทอดโขน(ผู้หญิง)เพื่อเยาวชน

ตอนที่ 2 การฝึกหัดโขนเบื้องต้น พระ ยักษ์ และลิง -การฝึกหัดโขนเบื้องต้น พระ ยักษ์ ลิง -ทักษะปฏิบัติเพลงช้าเพลงเร็วโขนพระ
โดย ผศ.คำรณ  สุนทรานนท์และคณะ
คณะศิลปกรรมศาสตร์

แสดงความคิดเห็น

comments

Jantima Jaroenphol

www.blogjantima.wordpress.com

Leave a Reply