ตอนที่ 1 เรียนรู้ก่อนดูโขน

Share

รายวิชา การอนุรักษ์และสืบทอดโขน(ผู้หญิง)เพื่อเยาวชน

ตอนที่ 1 เรียนรู้ก่อนดูโขน
โดย ผศ.คำรณ สุนทรานนท์และคณะ
คณะศิลปกรรมศาสตร์
-ลักษณะและรูปแบบการแสดงโขน
-เกร็ดความรู้ก่อนดูโขน
-ทักษะปฏิบัติการแสดงโขนตอนตามกวาง-ยกรบ
-หลักการคัดเลือกตัวละครและพิธีไหว้ครูโขนละคร

แสดงความคิดเห็น

comments

Jantima Jaroenphol

www.blogjantima.wordpress.com

One thought on “ตอนที่ 1 เรียนรู้ก่อนดูโขน

Leave a Reply