ตอนที่7 ความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไข

Share

รายวิชาสถิติทั่วไป
ตอนที่ 7 ความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไข
ผศ.ยุรีย์ วรวิชัยยันต์

กฎของเบส์
เหตุการณ์อิสระ
ตัวแปรสุ่ม

แสดงความคิดเห็น

comments

Jantima Jaroenphol

www.blogjantima.wordpress.com

Leave a Reply