ตอนที่5 ความน่าจะเป็น-ทฤษฎีการนับ

Share

ตอนที่ 5 เรื่องความน่าจะเป็น-ทฤษฎีการนับ ช่วงที่ 1 5/8

ตอนที่ 5 เรื่องความน่าจะเป็น-ทฤษฎีการนับ ช่วงที่ 2 5/8

ตอนที่ 5 เรื่องความน่าจะเป็น-ทฤษฎีการนับ ช่วงที่ 3 5/8

รายวิชาสถิติทั่วไป
ตอนที่05 ความน่าจะเป็น-ทฤษฎีการนับ
ผศ.ยุรีย์ วรวิชัยยันต์

นิยามศัพท์
การคำนวณความน่าจะเป็น
ทฤษฎีการนับ

แสดงความคิดเห็น

comments

Jantima Jaroenphol

www.blogjantima.wordpress.com

Leave a Reply