ตอนที่6 ทฤษฎีการนับ-การคำนวนความน่าจะเป็น(ต่อ)

Share

รายวิชาสถิติทั่วไป
ตอนที่06 ทฤษฎีการนับ-การคำนวนความน่าจะเป็น(ต่อ)
ผศ.ยุรีย์ วรวิชัยยันต์

ทฤษฎีการนับ(ทฤษฎีการจัดหมู่)
ทฤษฎีจัดลำดับ(ลำดับสำคัญ)
ทฤษฎีจัดหมู่(ลำดับไม่สำคัญ)
การคำนวณความน่าจะเป็น(ต่อ)

แสดงความคิดเห็น

comments

Jantima Jaroenphol

www.blogjantima.wordpress.com

One thought on “ตอนที่6 ทฤษฎีการนับ-การคำนวนความน่าจะเป็น(ต่อ)

Leave a Reply