ตอนที่3 การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง

Share

e_RMUTT ตอนที่ 3 เรื่องการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง ช่วงที่ 1 3/8

e_RMUTT ตอนที่ 3 เรื่องการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง ช่วงที่ 2 3/8

e_RMUTT ตอนที่ 3 เรื่องการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง ช่วงที่ 3 3/8

รายวิชาสถิติทั่วไป
ตอนที่ 3 การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง

เป็นวิธีการหาตัวแทนของข้อมูล และศูนย์กลางของข้อมูล จะกล่าวถึง 3 วิธี
มัธยฐาน (Median)
ฐานนิยม (Mode)
ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean หรือ Mean)

แสดงความคิดเห็น

comments

Jantima Jaroenphol

www.blogjantima.wordpress.com

Leave a Reply