ตอนที่1 ความหมายของสถิติ

Share

รายวิชาสถิติทั่วไป
ตอนที่ 1 ความหมายของสถิติ

 • ความหมายและประโยชน์ของสถิติ
 • คำศัพท์พื้นฐาน
 • ระเบียบวิธีการแก้ปัญหาทางสถิติ
 • – การเก็บรวบรวมข้อมูล
  – การนำเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพ

  แสดงความคิดเห็น

  comments

  Jantima Jaroenphol

  www.blogjantima.wordpress.com

  Leave a Reply