ตอนที่ 1 การออกแบบและการทำต้นแบบแฟ้มใส่เอกสาร

Share

2016-10-04_151707รายการการทำผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง ตอนที่ 1 การออกแบบและการทำต้นแบบแฟ้มใส่เอกสาร

โดย ผศ.สมควร สนองอุทัย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.fa.rmutt.ac.th/

แสดงความคิดเห็น

comments

Jantima Jaroenphol

www.blogjantima.wordpress.com