อัดก๊าซชีวภาพแบบสะอาดปราศจากซัลเฟอร์

Share

รายการรู้ค่าพลังงาน ได้นำเสนอ อัดก๊าซชีวภาพแบบสะอาด ปราศจากซัลเฟอร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.ธัญบุรี โดย อ.ชัยรัตน์  หงษ์ทอง เป็นผู้คิดค้น เครื่องบรรจุก๊าซชีวภาพ ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหว มทร.ธัญบุรี ได้ที่ www.news.rmutt.ac.th


แสดงความคิดเห็น

comments

Jantima Jaroenphol

www.blogjantima.wordpress.com

Leave a Reply