การปลูกพืชไร้ดิน ตอนที่2องค์ประกอบของระบบการปลูกพืชไร้ดิน

Share

รายการการปลูกพืชไร้ดิน ตอนที่ 2 เรื่อง องค์ประกอบของระบบการปลูกพืชไร้ดิน

รายการการปลูกพืชไร้ดิน ตอนที่ 2 เรื่อง องค์ประกอบของระบบการปลูกพืชไร้ดิน โดย อาจารย์อภิรัฐ ปิ่นทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

แสดงความคิดเห็น

comments

Jantima Jaroenphol

www.blogjantima.wordpress.com