รายการการปลูกพืชไร้ดิน ตอนที่1ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการปลูกพืชไร้ดิน

Share

รายการการปลูกพืชไร้ดิน ตอนที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการปลูกพืชไร้ดิน

โดย อาจารย์อภิรัฐ ปิ่นทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

YouTube : https://www.youtube.com/rmuttchannel
google : https://plus.google.com/+RmuttChannel
Facebook : https://www.facebook.com/rmuttchannel
มทร.ธัญบุรี : http://www.rmutt.ac.th
vod@RMUTT : http://www.tv.rmutt.ac.th/

แสดงความคิดเห็น

comments

Jantima Jaroenphol

www.blogjantima.wordpress.com