การฝึกหัดนาฏศิลป์ไทยระดับช่วงชั้นที่ 1 เพลงระบำลพบุรี

Share

การฝึกหัดนาฏศิลป์ไทยระดับช่วงชั้นที่ 1 เพลงระบำลพบุรี

การฝึกหัดนาฏศิลป์ไทยระดับช่วงชั้นที่ 1 เพลงระบำลพบุรี งานวิจัยเรื่องเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพนาฏศิลป์ไทย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย ผศ.ดร.รจนา สุนทรานนท์และผศ.คำรณ สุนทรานนท์ ภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รับชมการแสดง >>  เพลงระบำลพบุรี

YouTube : https://www.youtube.com/rmuttchannel
google : https://plus.google.com/+RmuttChannel
Facebook : https://www.facebook.com/rmuttchannel
มทร.ธัญบุรี : http://www.rmutt.ac.th
vod@RMUTT : http://www.tv.rmutt.ac.th/

แสดงความคิดเห็น

comments

Jantima Jaroenphol

www.blogjantima.wordpress.com