ตอนที่ 1 เรื่องการออกแบบและทำแบบตัด

Share

การตัดเย็บกระเป๋ารูปทรงสามเหลี่ยมจากผ้าไทย

ตอนที่ 1 เรื่องการออกแบบและทำแบบตัด

โดย อาจารย์ศรุต สุขสวัสดิ์
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

แสดงความคิดเห็น

comments

Jantima Jaroenphol

www.blogjantima.wordpress.com