ตอนที่ 4 การขยายพันธุ์บัวอุบลชาติล้มลุก

Share

ในรายการการปลูกและดูแลรักษาบัว ตอนที่ 4 การขยายพันธุ์บัวอุบลชาติล้มลุก โดยอาจารย์ภูรินทร์ อัครกุลธร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหว มทร.ธััญบุรี

ข้อมูลเพิ่มเติมด้านลักษณะทางพฤกศาสตร์ของบัวอุบลชาติ: http://www.lotus.rmutt.ac.th/?p=273

แสดงความคิดเห็น

comments

Jantima Jaroenphol

www.blogjantima.wordpress.com