สีย้อมผ้าจากใบกระเพรา

Share

รายการสถานีสีเขียว ช่วงคนไทยหัวใจสีเขียว นำเสนอผลงานของ ดร.เฉลียว หมัดอิ้ว จากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สีย้อมผ้าจากใบกระเพราะ ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ http://www.news.rmutt.ac.th/archives/24230

แสดงความคิดเห็น

comments

Jantima Jaroenphol

www.blogjantima.wordpress.com

Leave a Reply