ตอนที่ 1 เรื่องการทำดอกสามอนงค์และดอกเพชรอำพรรณ

Share

เสน่ห์ดอกบานไม่รู้โรย การทำดอกจันทร์กระจ่างฟ้า ดอกเพชรอำพรรณ

รายการเสน่ห์ดอกบานไม่รู้โรย

ตอนที่ 1 เรื่องการทำดอกสามอนงค์และดอกเพชรอำพรรณ
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วินัย ตาระเวชและคณะ

สาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

แสดงความคิดเห็น

comments

Jantima Jaroenphol

www.blogjantima.wordpress.com

Leave a Reply