ตอนที่ 2 การเตรียมชิ้นส่วนอุปกรณ์แฟ้มใส่เอกสาร

การทำผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง ตอนที่ 2 การเตรียมชิ้นส่วนอุปกรณ์แฟ้มใส่เอกสาร

Read more

ตอนที่ 1 การออกแบบและการทำต้นแบบแฟ้มใส่เอกสาร

รายการการทำผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง ตอนที่ 1 การออกแบบและการทำต้นแบบแฟ้มใส่เอกสาร

Read more

การปลูกพืชไร้ดิน ตอนที่2องค์ประกอบของระบบการปลูกพืชไร้ดิน

รายการการปลูกพืชไร้ดิน ตอนที่ 2 เรื่อง องค์ประกอบของระบบการปลูกพืชไร้ดิน

Read more

รายการการปลูกพืชไร้ดิน ตอนที่1ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการปลูกพืชไร้ดิน

รายการการปลูกพืชไร้ดิน ตอนที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการปลูกพืชไร้ดิน โดย อาจารย์อภิรัฐ ปิ่นทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี YouTube : https://www.youtube.com/rmuttchannel google : https://plus.google.com/+RmuttChannel Facebook : https://www.facebook.com/rmuttchannel มทร.ธัญบุรี :

Read more

ตอนที่ 5 เรื่องวิธีการและเทคนิคการตกแต่ง ช่วงที่ 2

การตัดเย็บกระเป๋ารูปทรงสามเหลี่ยมจากผ้าไทย วิธีการและเทคนิคการตกแต่ง

Read more

ตอนที่ 4 เรื่องวิธีการและเทคนิคการตกแต่ง

การตัดเย็บกระเป๋ารูปทรงสามเหลี่ยมจากผ้าไทย วิธีการและเทคนิคการตกแต่ง

Read more

ตอนที่ 3 เรื่องการทำแบบตัดถุงซับใน

การตัดเย็บกระเป๋ารูปทรงสามเหลี่ยมจากผ้าไทย การทำแบบตัดถุงซับใน

Read more

ตอนที่ 2 ขั้นตอนและวิธีการเย็บกระเป๋า

การตัดเย็บกระเป๋ารูปทรงสามเหลี่ยมจากผ้าไทย ขั้นตอนและวิธีการเย็บกระเป๋า

Read more

ตอนที่ 8 การปลูกบัวประดับและการตัดดอกเชิงการค้า

การปลูกและดูแลรักษาบัว การปลูกบัวประดับและการตัดดอกเชิงการค้า

Read more