การฝึกหัดนาฏศิลป์ไทยระดับช่วงชั้นที่ 1 เพลงระบำลพบุรี

การฝึกหัดนาฏศิลป์ไทยระดับช่วงชั้นที่ 1 เพลงระบำลพบุรี

Read more

การฝึกหัดนาฏศิลป์ไทยระดับช่วงชั้นที่ 1 ตอนที่ 1/6

การฝึกหัดนาฏศิลป์ไทยระดับช่วงชั้นที่ 1 ตอนที่ 1/6

Read more

ตอนที่ 1 เรื่องการออกแบบและทำแบบตัด

การตัดเย็บกระเป๋ารูปทรงสามเหลี่ยมจากผ้าไทย ตอนที่ 1 เรื่องการออกแบบและทำแบบตัด โดย อาจารย์ศรุต สุขสวัสดิ์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

Read more

ตอนที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบัว

รายการการปลูกและดูแลรักษาบัว ตอนที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบัว โดย ผศ.ภูรินทร์ อัครกุลธร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผลิตรายการโดย ฝ่ายผลิตสื่อทางไกล สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Read more

ตอนที่ 1 เรียนรู้ก่อนดูโขน

รายวิชา การอนุรักษ์และสืบทอดโขน(ผู้หญิง)เพื่อเยาวชน ตอนที่ 1 เรียนรู้ก่อนดูโขน โดย ผศ.คำรณ สุนทรานนท์และคณะ คณะศิลปกรรมศาสตร์ -ลักษณะและรูปแบบการแสดงโขน -เกร็ดความรู้ก่อนดูโขน -ทักษะปฏิบัติการแสดงโขนตอนตามกวาง-ยกรบ -หลักการคัดเลือกตัวละครและพิธีไหว้ครูโขนละคร

Read more

กระดาษเยื่อกล้วย

รายการสถานีสีเขียว ช่วงคนไทยหัวใจสีเขียว นำเสนอ กระดาษเยื่อกล้วย ของดร.มนทิพย์  ล้อสุริยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหว มทร.ธัญบุรี ได้ที่ www.news.rmutt.ac.th

Read more