ตอนที่ 8 ทักษะปฏิบัติโขนเรื่องรามเกียรติ์ ตอน ยกรบ

ตอนที่ 8 ทักษะปฏิบัติโขนเรื่องรามเกียรติ์ ตอน ยกรบ รายวิชา การอนุรักษ์และสืบทอดโขน(ผู้หญิง)เพื่อเยาวชน โดย ผศ.คำรณ  สุนทรานนท์และคณะ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ตอนที่ 8 ทักษะปฏิบัติโขนเรื่องรามเกียรติ์ ตอน ยกรบ ใน รายวิชา การอนุรักษ์และสืบทอดโขน(ผู้หญิง)เพื่อเยาวชน

Read more

ตอนที่ 7 ทักษะปฏิบัติโขนเรื่องรามเกียรติ์ ตอน พระรามตามกวาง

รายวิชา การอนุรักษ์และสืบทอดโขน(ผู้หญิง)เพื่อเยาวชน ตอนที่ 7 ทักษะปฏิบัติโขนเรื่องรามเกียรติ์ ตอน พระรามตามกวาง ยกรบ โดย ผศ.คำรณ  สุนทรานนท์และคณะ คณะศิลปกรรมศาสตร์ -ทักษะปฏิบัติโขนตอนพระรามตามกวาง -ทักษะปฏิบัติโขนตอนพระรามตามกวาง (แสดงร่วมกันเป็นตอน) -สาธิตการสอนรำ (ระบำกวาง) -ระบำมฤคระเริง -การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ตอน พระรามตามกวาง

Read more

ตอนที่ 6 การแต่งกายยักษ์และลิง

โดย ผศ.คำรณ  สุนทรานนท์และคณะ คณะศิลปกรรมศาสตร์ รายวิชา การอนุรักษ์และสืบทอดโขน(ผู้หญิง)เพื่อเยาวชน ตอนที่ 6 การแต่งกายยักษ์และลิง การแต่งกายยักษ์ การแต่งกายลิง

Read more

ตอนที่ 5 การแต่งกายพระและนาง

โดย ผศ.คำรณ  สุนทรานนท์และคณะ รายวิชา การอนุรักษ์และสืบทอดโขน(ผู้หญิง)เพื่อเยาวชน ตอนที่ 5 การแต่งกายพระและนาง การแต่งกายพระ นาง คุณค่าของการอนุรักษ์การแต่งกายโขน

Read more

ตอนที่ 4 การฝึกหัดแม่ท่าลิงและเพลงหน้าพาทย์ชั้นสูง

โดย ผศ.คำรณ  สุนทรานนท์และคณะ คณะศิลปกรรมศาสตร์ รายวิชา การอนุรักษ์และสืบทอดโขน(ผู้หญิง)เพื่อเยาวชน ตอนที่ 4 การฝึกหัดแม่ท่าลิงและเพลงหน้าพาทย์ชั้นสูง สาธิตการสอนการฝึกหัดแม่ท่าลิง การรำเพลงหน้าพาทย์ชั้นสูง เพลงตะนิมิตร การรำเพลงหน้าพาทย์ชั้นสูง พราหมณ์เข้า และพราหมณ์ออก

Read more

ตอนที่ 3 การฝึกหัดแม่ท่ายักษ์

โดย ผศ.คำรณ สุนทรานนท์และคณะ คณะศิลปกรรมศาสตร์ รายวิชา การอนุรักษ์และสืบทอดโขน(ผู้หญิง)เพื่อเยาวชน ตอนที่ 3 การฝึกหัดแม่ท่ายักษ์ การฝึกหัดแม่ท่า โขนยักษ์ ลิง ทักษะปฏิบัติแม่ท่า โขนยักษ์ ลิง คุณค่าของการฝึกหัดแม่ท่า โขนยักษ์ ลิง

Read more

ตอนที่ 2 การฝึกหัดโขนเบื้องต้น พระ ยักษ์ และลิง

รายวิชาการอนุรักษ์และสืบทอดโขน(ผู้หญิง)เพื่อเยาวชน ตอนที่ 2 การฝึกหัดโขนเบื้องต้น พระ ยักษ์ และลิง -การฝึกหัดโขนเบื้องต้น พระ ยักษ์ ลิง -ทักษะปฏิบัติเพลงช้าเพลงเร็วโขนพระ โดย ผศ.คำรณ  สุนทรานนท์และคณะ คณะศิลปกรรมศาสตร์

Read more

ตอนที่ 1 เรียนรู้ก่อนดูโขน

รายวิชา การอนุรักษ์และสืบทอดโขน(ผู้หญิง)เพื่อเยาวชน ตอนที่ 1 เรียนรู้ก่อนดูโขน โดย ผศ.คำรณ สุนทรานนท์และคณะ คณะศิลปกรรมศาสตร์ -ลักษณะและรูปแบบการแสดงโขน -เกร็ดความรู้ก่อนดูโขน -ทักษะปฏิบัติการแสดงโขนตอนตามกวาง-ยกรบ -หลักการคัดเลือกตัวละครและพิธีไหว้ครูโขนละคร

Read more