ยินดีต้อนรับ…สู่บ้านราชมงคลธัญบุรี

ยินดีต้อนรับ…สู่บ้านราชมงคลธัญบุรี ภาพมุมสูงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับชมทัศนียภาพของบ้านของเรา ติดตามข่าวสารเพิ่มเพิ่มได้ที่ https://www.facebook.com/rmutt.official/

Read more

กับดักจิ้งจก นวัตกรรมนักศึกษาคณะศิลปกรรม

กับดักจิ้งจก นวัตกรรมนักศึกษาคณะศิลปกรรม ในรายการข่าวชาวบ้าน ออกอากาศทางช่อง 3 สัมภาษณ์ นศ.ศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี เรื่อง กับดักจิ้งจก ติดตามข่าวสารของคณะศิลปกรรมศาสตร์ได้ที่ http://www.fa.rmutt.ac.th/

Read more

MV เพลงจารึกราชมงคลธัญบุรี

MV เพลงจารึกราชมงคลธัญบุรี ศิลปิน สมพล รุ่งพาณิชย์ (แหลม 25 Hours) คำร้อง/ทำนอง สุรักษ์ สุขเสวี ขับเสภา เอกสิทธิ์ พานิชเจริญ บทร้อยกรองเสภา โสภณ สาทรสัมฤทธิ์ผล คำร้องเพลงเกี่ยวข้าว สุรักษ์ สุขเสวี

Read more

แนะนำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2560

แนะนำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2560 วิดีทัศน์ แนะนำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2560 ผลิตโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี “มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างนักปฏิบัติมืออาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม” คำว่า “บัณฑิตนักปฏิบัติ” ในความหมายของราชมงคลยึดเป็นแนวคิดนั้นได้น้อมรับมาจาก พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตของราชมงคล ในปี พ.ศ.2525 ซึ่งมีใจความตอนหนึ่งว่า  “…บัณฑิตทุกๆสาขา ทุกๆคน  มีหน้าที่ที่สำคัญที่จะต้องเป็นกำลังทำประโยชน์สร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงให้แก่ประเทศชาติ  การที่จะให้ประโยชน์หรือการสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นได้นั้น จะต้องลงมือทำมันอย่างจริงจัง…”      “การลงมือ”

Read more

กิจกรรม Design Thinking

กิจกรรม Design Thinking นายพงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานเปิดงานและมอบใบประกาศนียบัตร กิจกรรม Design Thinking การสร้างแนวคิดสู่รูปแบบการดำเนินธุรกิจนวัตกรรมเข้มข้น เพื่อฝึกนักศึกษาสร้างแนวความคิดนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมในอนาคต ในโครงการ RMUTT Innovative Startup เพื่อพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ที่มีการเติบโตสูง ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13

Read more

รายงานพิเศษ กล้องดูดาวเพื่อพ่อ

รายงานพิเศษ กล้องดูดาวเพื่อพ่อ 01-11-59 new) ข่าวเช้า | ช่องnew)tv กล้องดูดาวเพื่อพ่อ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณสูงสุดต่อ มทร.ธัญบุรี ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามหอดูดวงอาทิตย์ให้กับมหาวิทยาลัย โดยใช้นาม “หอสุริยทัศน์ราชมงคล” ทั้งยังทรงพระราชทานความหมายว่า “หอเป็นที่ดูดวงอาทิตย์อันเป็นศรีมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ซึ่งหอดูดวงอาทิตย์แห่งนี้เป็นหอดูพระอาทิตย์คู่กับหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนวังไกลกังวล หอดูดวงอาทิตย์ตั้งอยู่ที่อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ส่วนหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติตั้งอยู่ที่โรงเรียนวังไกลกังวล แต่ทั้ง 2

Read more

งานปั้นในหลวงรัชกาลที่ 9

งานปั้นในหลวงรัชกาลที่ 9 งานปั้นในหลวง(พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช) โดยอาจารย์สันติ พิเชฐชัยกุล ศิษย์เก่า สาขาประติมากรรมสากลศึกษา(สายครู) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Read more

ตอนที่ 2 การเตรียมชิ้นส่วนอุปกรณ์แฟ้มใส่เอกสาร

การทำผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง ตอนที่ 2 การเตรียมชิ้นส่วนอุปกรณ์แฟ้มใส่เอกสาร

Read more

ตอนที่ 1 การออกแบบและการทำต้นแบบแฟ้มใส่เอกสาร

รายการการทำผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง ตอนที่ 1 การออกแบบและการทำต้นแบบแฟ้มใส่เอกสาร

Read more
Page 1 of 1012345...10...Last »