รายงานพิเศษ กล้องดูดาวเพื่อพ่อ

รายงานพิเศษ กล้องดูดาวเพื่อพ่อ 01-11-59 new) ข่าวเช้า | ช่องnew)tv

กล้องดูดาวเพื่อพ่อ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณสูงสุดต่อ มทร.ธัญบุรี ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามหอดูดวงอาทิตย์ให้กับมหาวิทยาลัย โดยใช้นาม “หอสุริยทัศน์ราชมงคล” ทั้งยังทรงพระราชทานความหมายว่า “หอเป็นที่ดูดวงอาทิตย์อันเป็นศรีมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ซึ่งหอดูดวงอาทิตย์แห่งนี้เป็นหอดูพระอาทิตย์คู่กับหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนวังไกลกังวล หอดูดวงอาทิตย์ตั้งอยู่ที่อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ส่วนหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติตั้งอยู่ที่โรงเรียนวังไกลกังวล แต่ทั้ง 2 หอมีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี มทร.ธัญบุรี เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

CR: NEW)TV  https://youtu.be/aeKXqDB3uIw

FB https://www.facebook.com/rmutt.klong6/

งานปั้นในหลวง(พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช)

2016-10-15_134742งานปั้นในหลวง(พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช)

งานปั้นในหลวง(พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช) โดยอาจารย์สันติ พิเชฐชัยกุล ศิษย์เก่า สาขาประติมากรรมสากลศึกษา(สายครู) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี Continue reading

ตอนที่ 2 การเตรียมชิ้นส่วนอุปกรณ์แฟ้มใส่เอกสาร

2016-10-04_150415การทำผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง
ตอนที่ 2 การเตรียมชิ้นส่วนอุปกรณ์แฟ้มใส่เอกสาร

Continue reading

ตอนที่ 1 การออกแบบและการทำต้นแบบแฟ้มใส่เอกสาร

2016-10-04_151707รายการการทำผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง ตอนที่ 1 การออกแบบและการทำต้นแบบแฟ้มใส่เอกสาร

Continue reading

นักศึกษาต้นแบบ : แก้วทิพย์ คณะครุฯและประสิทธิ์ คณะสถาปัต

2016-09-30_111721นักศึกษาต้นแบบ : แก้วทิพย์ คณะครุฯและประสิทธิ์ คณะสถาปัต

นอกจากการเรียนแล้วการทำกิจกรรมยังเป็นส่วนหนึ่งในรั้วมหาวิทยาลัย มาฟังแง่คิดดีๆ จากน้อง Continue reading

แว่นตานำทาง “ทหารชายแดนใต้” หลังสูญเสียการมองเห็น

แว่นตานำทาง "ทหารชายแดนใต้" หลังสูญเสียการมองเห็น

แว่นตานำทาง “ทหารชายแดนใต้”

รพ.พระมงกุฎเกล้า ร่วมกับทีมวิจัยจากม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และม.ราชภัฎวไลยอลงกรณ์ คิดค้น แว่นตานำทาง เพื่อผู้ป่วยสูญเสียการมองเห็น Continue reading

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี แสดงความยินดีกับบัณฑิต 57

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี แสดงความยินดีกับบัณฑิต 57

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี แสดงความยินดีกับบัณฑิต 57

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี แสดงความยินดีกับบัณฑิต 57 รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี Continue reading

เคล็ดลับเรียนเก่ง : ศุภรัตน์และนภาพร

เคล็ดลับเรียนเก่ง : ศุภรัตน์และนภาพร

เคล็ดลับเรียนเก่ง : ศุภรัตน์และนภาพร

เคล็ดลับเรียนเก่ง : ศุภรัตน์และนภาพร ได้เกรดเฉลี่ย 3.98 ทั้งคู่ ลองมาฟังเคล็ดลับดีๆ ของ น้องศุภรัตน์ และน้องนภาพร นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ทำยังไงถึงเรียนดีจนได้รับรางวัล

Continue reading

ถวายพระพรชัยมงคล 12 สิงหาคม 2559

ถวายพระพรชัยมงคล 12 สิงหาคม 2559

ถวายพระพรชัยมงคล 12 สิงหาคม 2559

ถวายพระพรชัยมงคล 12 สิงหาคม 2559 รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นำผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา Continue reading

เพลง สัญญา สายใย บัวทอง

เพลง สัญญา สายใย บัวทอง

เพลง สัญญา สายใย บัวทอง

ศิลปิน อริศา หอมกรุ่น / ธโนตม์ โรจนกิจ คำร้อง/ทำนอง สุรักษ์ สุขเสวี เรียบเรียง คุณากร ปิยมาภรณ์ อัลบั้ม ม.ราชมงคลธัญบุรี Continue reading